image

กำหนดการ
จัดการแข่งขัน

หนองคาย อาเซียน มาราธอน มาราธอนครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองหนองคาย

การแข่งขันวิ่ง "หนองคาย อาเซียน มาราธอน" ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2561

15 ธันวาคม 2561

10 - 19.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครแข่งขันและงานแสดงสินค้าจากผู้ให้การสนับสนุนบริเวณศูนย์การค้า วีเวียง ไลฟ์สไตล์มอลล์

Screenshot
image

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

กิจกรรมการแข่งขันทุกประเภทในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมงานก่อนเริ่มงาน ไม่น้อยกว่า 1 ชม.

  • 01.30 น. ผู้แข่งขันมาราธอนเริ่มเข้าสู่บริเวณงาน
  • 02.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
  • 03.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันประเภทมาราธอน 42.195 กม.
  • 04.30 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กม.
  • 06.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันประเภทควอเตอร์มาราธอน 10.550 กม.
  • 06.15 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันประเภทไมโครมาราธอน 5 กม.
  • 07.30 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
  • 09.30 น. เสร็จสิ้นการแข่งขัน
Screenshot

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ