บัญชีสำหรับแจ้งการโอนเงิน

คุณสามารถโอนเงินเพื่อสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ หมายเลขบัญชีนี้ โดยต้องโอนเงินก่อนทำการสมัครเข้ามายังระบบ เพราะระบบต้องให้เพิ่มสลิปเงินโอนของท่าน หากท่านทำผิดเงื่อนไขของการสมัครข้อนี้ ต้องทำการสมัครเข้ามาใหม่

Screenshot

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

เลือกชมภาพที่ต้องการ คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายขนาด

image

ให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์

ใช้เส้นทางในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นสนามแข่งขัน วีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ และถนนเรียบแม่น้ำโขง ผ่านตัวเมืองเป็นเส้นทางการแข่งขันมาราธอนในทุกประเภท และศูนย์การค้าวีเวียง ไฟล์สไตล์มอลล์ คือจุดสตาร์ทและจุดสิ้นสุด.

Nong Khai
ASEAN Marathon

" ครั้งที่ 3 "

หนองคายมาราธอน ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 ด้วยความพยายามร่วมกันของศูนย์การค้า วีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ และจังหวัดหนองคาย

วิสัยทัศน์ของหนองคายมาราธอนคือ การสร้างชุมชนแบบยั่งยืนที่มุ่งเน้นให้มีการออกกำลังกาย โดยการวิ่งที่ส่งเสริมให้นักกีฬาทุกระดับมีสุขภาพดีต่อไป หนองคายมาราธอน ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลาดจนชาวหนองคายเป็นอย่างดี ยังส่งผลให้การจัดการได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งทุกฝ่ายทั้งนักกีฬาและคณะจัดงานต่างมีความสุข สมดังเจตนารมณ์เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการที่จัดในครั้งต่อไปอย่างเชื่อมั่นและก้าวไกล

สมดังเป็นงานวิ่งมาราธอนประจำปีของเมือง ประกอบกับเพื่อเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบประเทศเพื่อนบ้านจึงได้พิจารณาปรับชื่องานสำหรับครั้งที่ 2 เป็น หนองคาย อาเซียน มาราธอน

FAQ คำถามที่พบ

ตอบข้อสงสัยต่างๆ หรือการเตรียมตัวในการเข้าร่วมงาน วีเวียงมาราธอน.

 • สมัครเข้าร่วมได้ผ่านช่องทางไหน ?

  ทางวีเวียงหนองคายได้แจกใบสมัครเข้าร่วมวิ่งมาราธอนที่ วีเวียง ไลฟ์สไตล์มอลหนองคาย สามารถสมัครได้ที่วีเวียงโดยตรง หรือสมัครผ่านทางหน้าเว็บพร้อมส่งหลักฐานทางเว็บไซต์

 • มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

  ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นช่วงเวลาของการสมัคร และแตกต่างกันออกไปของแต่ละประเภทการแข่งขัน รายละเอียดนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า รายละเอียดการแข่งขัน

 • เส้นทางที่ใช้ในการแข่งขัน ?

  เส้นทางอยู่ในตัวเมืองหนองคาย ผ่านถนนหรือสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อม สำหรับการแข่งขัน เช่น รองเท้า และชุดที่ใช้ในการแข่งขัน และทางผู้จัดงานมีน้ำดื่มคอยบริการตลอดเส้นทาง

 • กำหนดการแข่งขัน ?

  แบ่งออกเป็นสองวัน โดยวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 19.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครแข่งขันและงานแสดงสินค้าจากผู้ให้การสนับสนุนบริเวณ วีเวียง ไลฟ์สไตล์ มอลล์ หนองคาย
  และในวันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เป็นการแข่งขันแบบเต็มรูปแบบ รายละเอียดสามารถอ่านได้ในหน้ากำหนดการแข่งขัน

image

ของที่ระลึกในการแข่งขัน

เสื้อเชิ้ตสำหรับใช้ในการแข่งขันในทุกประเภท ทุกกลุ่มการแข่งขัน จะได้รับเสื้อสำหรับใส่ในการแข่งขันและเหรียญที่ระลึกสำหรับทุกคนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน.

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ